Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Nakon žive javne debate, Hrvatski je sabor donio dugo očekivani Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, koji je stupio na snagu 14. studenog 2013. godine.

U samom prijedlogu Zakona Vlada je istaknula očekivanje da će, s obzirom na odgovarajuće uklanjanje administrativnih prepreka i pojednostavljenje postupka pri realizaciji investicijskih projekata, ovaj Zakon dati značajniji doprinos većem interesu za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj.

Strateški projekti mogu biti privatni investicijski projekti, javni investicijski projekti ili javno-privatni investicijski projekti iz područja gospodarstva, energetike, turizma, prometa, infrastrukture, elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, zaštite okoliša, komunalnog gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, ribarstva, zdravstva, kulture, znanosti, obrane, pravosuđa, tehnologije i obrazovanja koji uključuju građenje građevina. Određeni projekt dobiva status strateškog projekta ako ga takvim proglasi Vlada Republike Hrvatske.

Svi postupci vezani uz pripremu i provedbu strateškog projekta i obradu urednih zahtjeva smatraju se hitnima, a Zakon ih detaljno razrađuje.

U prijavi projekta zainteresirani investitor treba navesti opis i objašnjenje projekta te dostaviti isprave na temelju kojih može dokazati da projekt udovoljava zakonskim uvjetima, kao i drugu dokumentaciju propisanu zakonom.

Kriterij i postupak prijave, procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata je propisan Zakonom a uključuje slijedeće korake:
Procjenu i prijedlog da se neki projekt proglasi strateškim obavlja Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata koje osniva Vlada Republike Hrvatske.
Na prijedlog Povjerenstva, Vlada donosi Odluku o proglašenju strateškog projekta koja se objavljuje u "Narodnim novinama".
U roku od 30 dana od objave Odluke o proglašenju strateškog projekta, ministar gospodarstva sklapa s privatnim investitorom sporazum o pripremi i provedbi projekta. Taj sporazum sadrži preuzete obveze od strane Republike Hrvatske i privatnog investitora s ciljem pripreme i provedbe predmetnog investicijskog projekta, te uređuje pitanja tehničke pripreme projekta, dinamike izvršenja pojedinih obveza, jamstva investitora i druga pitanja relevantna za projekt.
Zakon propisuje kratke rokove u kojima nadležna tijela trebaju donijeti određene odluke, mišljenja odnosno upravne akte koji su potrebni u provođenju projekta.

Zakon predviđa pogodnosti za strateške projekte u pitanjima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, što uključuje prodaju tih nekretnina bez javnog nadmetanja, po tržišnoj vrijednosti prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka kao i izdvajanje šuma iz šumskog fonda i prodaju tih šuma ili osnivanje prava građenja na njima.

U prijedlogu Zakona Vlada izražava tendenciju da se ovim Zakonom osigurava potreban pravni okvir i pretpostavke za pokretanje održivog investicijskog ciklusa odnosno preduvjeti za pokretanje gospodarskog razvitka zemlje u cjelini, što se, po našem mišljenju, može očekivati ukoliko se Zakon bude učinkovito primjenjivao.


Kontakt

Odvjetnički ured Maja Maračić

Šetalište Sv. Bernardina bb, Krk
+385 51 880 855 -
+385 98 91 90 423 -
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.