Porez na dodanu vrijednost

Prema odredbama Zakona o PDV koje stupaju na snagu 1.siječnja 2015.godine propisano je da se porez na dodanu vrijednost (PDV) plaća na:

1. Isporuku građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se te građevine nalaze, prije prvog nastanjenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma slijedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine, ako ih isporučuje porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV

2. Isporuka građevinskog zemljišta, ukoliko ih isporučuje porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV

Radi sprječavanja dvostrukog oporezivanja isporuka nekretnina (PDV i porez na promet nekretnina) izmjenama Zakona o porezu na promet nekretnina od oporezivanja porezom na promet nekretnina izuzimaju se nekretnine na koje se plaća PDV
 

To u praksi znači da će se primarno utvrditi postoji li obveza plaćanja PDV. Ako ne postoji obveza plaćanja PDV, plaća se porez na promet nekretnina.

Dakle, ključni kriteriji su:

- porezni status osobe – isporučitelja nekretnine (prema registru obveznika PDV)
- vrsta nekretnine koja je u prometu

Novi porezni režim važi za sve ugovore koji su sklopljeni počevši od 1.siječnja 2015.g. nadalje, bez obzira kada je izvršena porezna prijava.


Kontakt

Odvjetnički ured Maja Maračić

Šetalište Sv. Bernardina bb, Krk
+385 51 880 855 -
+385 98 91 90 423 -
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.